وب دیزاین / آموزش>وردپرس / کد افزودن فهرست به قالب وردپرس

فهرست ها یکی از قابلیت های قالب های وردپرس است. اگر دارید قالب توسعه می دهید پس حتما قالب شما باید از فهرست ها پشتیبانی کند.

برای این کار کافیست از کد زیر استفاده کنید:

نام محل های فهرست ها را شما تعیین می کنید.

این کدها را در فایل فانکشن قرار دهید.

برای نمایش فهرست ها در این مکان ها می توانید از داشبورد وردپرس به بخش نمایش و سپس فهرست ها بروید و برای مکان مورد نظر فهرستی انتخاب کنید.