وب دیزاین
Search

فهرست ها یکی از قابلیت های قالب های وردپرس است. اگر دارید قالب توسعه می دهید پس حتما قالب شما باید از فهرست ها پشتیبانی کند.

برای این کار کافیست از کد زیر استفاده کنید:

register_nav_menus(
   array(
    'header-menu' => __( 'Header Menu' ),
    'top-menu' => __( 'Top Menu' ),
    'mob-menu' => __( 'Mobile Menu' ),
    'extra-menu' => __( 'Extra Menu' ),
    'footer-menu' => __( 'Footer Menu' )
    )
   );
}

نام محل های فهرست ها را شما تعیین می کنید.

این کدها را در فایل فانکشن قرار دهید.

برای نمایش فهرست ها در این مکان ها می توانید از داشبورد وردپرس به بخش نمایش و سپس فهرست ها بروید و برای مکان مورد نظر فهرستی انتخاب کنید.