وب دیزاین / آموزش>دسته‌بندی نشده>وردپرس / کد تعیین تعداد کلمات خلاصه متن وردپرس

برای تعیین تعداد کلمات برای نمایش در خلاصه ی متن می توانید از کد های زیر استفاده کنید.

در این کد ما تعداد کلمات را 30 کلمه تعیین کرده ایم ولی شما می توانید عدد مربوطه را تغییر دهید.

این کدها را در فایل فانکشن قالب قرار دهید.

توضیحات کلی

ابتدا یک تابع تعریف کرده ایم که عدد 30 را برایمان بر می گرداند سپس با استفاده از هوک فیلتر، این مقدار را به excerpt_length که تعداد کلمات خلاصه متن در آن نگهداری می شود داده ایم.